Aan- en verkoop van whisky

Onderstaand leggen wij u kort en bondig uit op welke wijze u uw vraag of aanbod aan WTC kenbaar kan maken en hoe het uitvoeren van de transactie verder verloopt.

VERKOPEN

Stap 1.
Meld uw aanbod bij WTC middels een gespecificeerd emailbericht via de contactpagina mede onder vermelding van uw telefoonnummer.

 

Stap 2.
Wij nemen binnen 3 dagen contact met u op om uw aanbod met u door te spreken.

 

Stap 3.
In geval van daadwerkelijk aanbod zullen wij bepalen of WTC zelf als inkopende partij voor u kan fungeren of dat uw aanbod middels onze website ter verkoop wordt aangeboden.

 

Stap 4.
Om de kwaliteit van uw aanbod te verifieren zullen wij u of persoonlijk bezoeken of u vragen om uw aanbod bij ons te laten bezorgen.

 

Stap 5.
Op basis van het verifiëren van de kwaliteit van uw aanbod en onze persoonlijke contacten zorgt WTC direct voor de inkoop of biedt uw aanbod aan ter verkoop via de website middels standaard visuele beelden en een tekstuele omschrijving.

 

Stap 6.
Na gebleken belangstelling, onderhandeling en overeenstemming met een eventuele kopende partij verzorgt WTC met u direct de financiële afhandeling van de transactie en de distributie met de kopende partij.

 

Stap 7.
Bij ontbreken van belangstelling treedt WTC met u in overleg over de duur en de hoogte van de aanbieding.

 

 

AANKOPEN

 

Stap 1.
Meld uw vraag bij WTC middels een gespecificeerd emailbericht via de contactpagina mede onder vermelding van uw telefoonnummer.

 

Stap 2.
Wij nemen binnen 3 dagen contact met u op om uw vraag met u door te spreken.

 

Stap 3.
In geval van daadwerkelijke vraag met randvoorwaarden zullen wij bepalen of WTC zelf als inkopende partij voor u kan fungeren of dat uw vraag middels onze website kenbaar wordt gemaakt.

 

Stap 4.
Om de kwaliteit van een eventueel aanbod op uw vraag te verifieren zullen wij de verkopende partij persoonlijk bezoeken of hen vragen hun aanbod bij ons te laten bezorgen.

 

Stap 5.
Op basis van het verifiëren van de kwaliteit van hun aanbod en onze persoonlijke contacten zorgt WTC direct voor de inkoop en verzorgt met u de financiële afhandeling van de transactie en de distributie.

 

Stap 7.
Bij ontbreken van aanbod op uw vraag treedt WTC met u in overleg over de duur en de financiële reikwijde ten aanzien van de vraag.

Zoals u kunt constateren faciliteren wij het volledige proces en bieden u hiermee minimale inspanning en maximaal comfort, vertrouwen en privacy.