Crowd-funding

 

Het mooie is ook dat wij in samenwerking met het bedrijf “Kapitaal op maat” een crowd-funding project zijn opgestart. Dat biedt investeerders gezamenlijk de mogelijkheid te investeren in de markt en haar producten met een schaalgrootte die normaliter niet mogelijk is. Er ontstaat een fictieve ‘pot met geld’ die op basis van een goed te keuren aankoop ontsloten kan worden voor de investeerders. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om exclusieve producten met een hoog rendement aan te kopen, meer volume in te brengen en daarmee de verhouding vraag en aanbod te beinvloeden. De objectieve  ondersteuning van dit initiatief ervaren wij als een bevestiging en waardering van onze klant-strategie.

Zie hiervoor de website www.kapitaalopmaat.nl.